Najczęściej zadawane pytania

 • Czy pytania są w języku hiszpańskim?

Nie, konkurs jest przeprowadzany w języku polskim.

 • Jakie nagrody można wygrać?

Lista nagród dostępna jest tutaj.

 • Czy uczestnicy otrzymają zaświadczenia o udziale w konkursie?

Tak, każdy z uczestników dostanie imienny certyfikat.

 • Czy uczestnicy ponoszą jakieś koszty za udział w konkursie?

Tak, koszt udziału jednej osoby to 10PLN. Kwota ta zostaje przeznaczona na pokrycie kosztów administracyjnych. Informacje o wpłacie zostaną dostarczone do szkół i koordynatorów.

 • Czy szkoły muszą przesłać imienną listę uczestników do 20 lutego?

Nie, do 20 lutego należy jedynie wypełnić formularz dostępny na stronie Fundacji. Listę imienną wypełnia się w dniu etapu pisemnego.

 • Czy jest możliwość uczestnictwa dodatkowej osoby, już po zgłoszeniu liczby uczestników?

Tak, wysyłamy nieco więcej arkuszy odpowiedzi niż zgłoszonych uczniów. Można dopisać na listę imienną uczestnika „w ostatniej chwili”, uiszczając kwotę 10PLN za ucznia już po 1 etapie.

 • Jaki jest zakres pytań w etapie pisemnym?

Pytania obejmą ogólną wiedzę z następujących tematów:

Geografia Hiszpanii i Ameryki Łacińskiej

Najważniejsze wydarzenia z historii nowożytnej i współczesnej Hiszpanii i Ameryki Łacińskiej

Najważniejsze zjawiska kulturowe oraz współczesna kultura i kultura popularna krajów hiszpańskojęzycznych

Np.

W jakim miesiącu obchodzone są w Pampelunie Sanfermines?

 1. styczniu
 2. maju
 3. lipcu
 4. październiku

Jaki jest główny, oficjalny tytuł hiszpańskiego następcy tronu?

 1. Infant
 2. Książę Palma de Mallorca
 3. Książę Lugo
 4. Książę Asturii

Który hiszpański konkwistador podbił Azteków?

 1. Pedro de Valdivia
 2. Hernán Cortés
 3. Francisco Pizarro
 4. Vasco Núñez de Balboa
 • Czy jest dostępna lista pytań z poprzednich lat?

Tak, na stronie Fundacji udostępniamy Domeykiadę z dwóch poprzednich lat: 2013 i 2014.

 • Czy jest dostępna bibliografia?

Nie, nasi Eksperci uznali, iż konkurs będzie promował ogólną wiedzę na temat krajów hiszpańskojęzycznych. Jednak przykładową bibliografię można znaleźć tutaj.

 

Chile | Edukacja | Kultura | Nauka