Informacje ogólne

Zapraszamy wszystkich uczniów szkół ponadgimnazjalnych do 4. Ogólnopolskiego konkursu wiedzy o krajach hiszpańskojęzycznych DOMEYKIADA 2017!

 

Regulamin

Głównym celem konkursu jest przybliżenie uczniom szkół ponadgimnazjalnych dziedzictwa kulturowego, historii oraz geografii krajów hiszpańskojęzycznych. Konkurs ma również za zadanie aktywizację naukową młodzieży oraz, w ostatnim etapie, pomoc w przygotowaniu do przedstawienia prezentacji maturalnych.Nazwa konkursu wzięła się od postaci Ignacego Domeyki, znanego polskiego geologa, mineraloga, inżyniera górnictwa i badacza Ameryki Południowej.

Konkurs będzie przeprowadzony w dwóch etapach: pisemnym i ustnym.

Pierwszy etap (pisemny) odbędzie się 17 marca, w tym samym dniu i o tej samej godzinie dla wszystkich uczestników. Test składa się z 75 pytań dotyczących dziedzictwa kulturowego, historii nowożytnej i geografii krajów hiszpańskojęzycznych, 50 pytań zamkniętych i 25 pytań otwartych (krótka odpowiedź). Oprócz tego test będzie zawierał 1 pytanie otwarte – dłuższą wypowiedź pisemną, do 300 słów. Dziesięcioro najlepszych uczniów przejdzie do drugiego etapu (ustnego), gdzie ich zadaniem będzie przygotowanie prezentacji nt. jednego z krajów hiszpańskojęzycznych, w dowolnie przez siebie wybranym zakresie. Etap ustny odbędzie się  22 kwietnia w Toruniu. Oprócz wartości merytorycznej prezentacji, oceniana będzie również wiedza kandydatów nt. dziedzictwa kulturowego, historii i geografii oraz postaci Ignacego Domeyki. Na finalistów czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Chile | Edukacja | Kultura | Nauka