Przykładowa bibliografia

LITERATURA NA TEMAT AMERYKI ŁACIŃSKIEJ

(WYBÓR)

 

GEOGRAFIA:

– Dembicz A., Makowki J., Malinowski A., Skoczek M. 1979. „Słownik terminów geograficznych Ameryki Łacińskiej”. Warszawa, Wiedza Powszechna.

–  Jelonek A. (red.) 1997. „Encyklopedia Geograficzna Świata”. Ameryka Południowa. Kraków, OPRES.

– Praca zbiorowa 1985. „Geografia Regionalna Ameryki Łacińskiej”. Warszawa, PWN.

– Warszyńska J. (red.) (różne wydania) „Geografia turystyczna świata”. Warszawa, PWN.

– Żeromski A.M. 1969. „Ameryka Łacińska: ziemia i ludzie”. Warszawa, Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych.

– Żeromski A. M., Drohojowski J., Chmara M., Knothe T., Onichimowski L.  1967. „Ameryka Łacińska”. Warszawa, Krajowa Agencja Wydawnicza.

 

INNE:

– Tadeusz Łepkowski (red.) 1977. „Dzieje Ameryki Łacińskiej od schyłku epoki kolonialnej do czasów współczesnych” Warszawa, Książka i Wiedza.

– Kamen H. 2008. „Imperium hiszpańskie. Dzieje rozkwitu i upadku”. Warszawa, Bellona.

– Anderson Imbert E. 1986-1988. „Historia literatury hispanoamerykańskiej”, t. 1, 2, Warszawa.

– Urbański, E.S. 1981. „Hispanoameryka i jej cywilizacje”. Warszawa: PWN.

– Gawrycki, M.F. (red.) 2006. „Ameryka Łacińska we współczesnym świecie”. Warszawa, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

– Gawrycki, M.F. (red.) 2009. „Dzieje kultury latynoamerykańskiej”, Warszawa, PWN.

http://www.haber.edu.pl/viewpage.php?page_id=10 – strona pewnego młodego człowieka z bogatym spisem bibliografii z zakresu politologii

http://www.stemplowski.pl/bibliografia  – prace Ryszarda Stemplowskiego

http://www.iaisp.uj.edu.pl/c/document_library/get_file?uuid=e42717bd-4eb1-4629-9950-ce7a084830d0&groupId=1479490 – bogaty spis literatury do wykładów uniwersyteckich

 

LITERATURA PODRÓŻNICZA I PRZYGODOWA (dostępne różne wydania):

– Czarnecki S. 2011. „Dalej od Buenos”. Wydawnictwo Bernardinum Sp. z o.o.

– Fiedler A. „Gujana. Spotkałem szczęśliwych Indian”.

– Fiedler A.R. „Majowie reaktywacja”.

– Halik T. „180 000 kilometrów przygody”.

– Halik T. „Mato grosso”.

– Szklarski A. „Tomek u źródeł Amazonki”.

– Szklarski A. „Tomek w Gran Chaco”.

http://www.polskieandy.pl/manifa/bibliografia.html – bibliografia polskich wypraw wysokogórskich w Andy

 

 

 

Chile | Edukacja | Kultura | Nauka